market

A collection of 2 posts

Hội chợ cuối tuần (14/4 - 15/4)

Hội chợ cuối tuần (14/4 - 15/4)

Hội chợ luôn là một trong những địa điểm tập trung quen thuộc vào mỗi cuối tuần của giới trẻ. Nếu trước đây các hội chợ thường được tổ chức ở 1 nơi cố định và gắn liền tên tuổi của mình thì nay linh động hơn trước.